Carti Publicate

Daniel MARIŞ,

-          Daniel MARIŞ, Creaţia biblică: reflecţii teologice în contextul dialogului creştin  Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009, 320 pp; ISBN 978-973-30-2455-

-          Daniel Marius MARIŞ, The Biblical Doctrine of creation: A basis for theological  conversation between Evangelicals and The Eastern Orthodox Church in  contemporary Romania, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, 104 pp., ISBN 978-973-749-629-4

-          Daniel Marius MARIŞ, Theological Reflections upon the practice of faithExtended Essays in Applied Theology, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, 196  pp.,  ISBN 978-973-749-630-0.

-          Daniel MARIŞ, Vasile TALPOŞ, Evanghelism Biblic-curs universitar Bucureşti:  Editura Universităţii Bucureşti, 1996, 178 pp., ISBN- 973-575-027-9

 

Ioan STRAINESCU

-          Ioan STRĂINESCU; Variatoare statice de tensiune continuă, (Choppers). Editura  Tehnică Bucureşti, 1983;

-          Ioan STRĂINESCU, Mihai CONDRUC;  TIRISTORUL. Editura Tehnică Bucureşti, 1988.

-          Ioan STRĂINESCU; Informatică. Tehnologia informaţiei. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.

-          Ioan STRĂINESCU; Creaţionism ştiinţific. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.

-          Ioan STRĂINESCU; Bazele creaţionismului ştiinţific. Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2005.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG; Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2007.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Drept şi administraţie bisericească, Editura Universitară, 2006.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG, Editura  Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2008.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul conflictelor, Editura  Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2009.

 

Octavian BABAN

-          O. Baban,  Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003. 167 pp; ISBN 973-99721-3-6, Seria Introducere în NT, vol.1. Volum inclus în Bibliografia istorică a României 1999 – 2004, proiect al Academiei Române, Institutul de Istorie Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, ClujNapoca, coordonator: Gheorghe Hristodol; autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ, Magdalena Tampa, Ottmar Traşcă, Lucia Turc.

-          O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003. 191 pp; ISBN 973-97396-8-7. Seria Exegesis, vol. 1.

-          O. Baban, S. Preda, L. Ionescu, C. Rotaru, S. Scriitoru, C. Dumitru,  Treisprezece epistole ale NT. Ediţie Pilot. Proiect de Traducere a NT – TSB, Societatea Biblică Interconfesională din România, Bucureşti, 2006.

-          O. Baban, On the road encounters in Luke-Acts. A mimetic reading of Luke’s theology of the Way, London, UK: Paternoster Press, 2006,  332 pp,  ISBN 1-84227-253-5. Varianta condensată şi prelucrată a tezei doctorale: Luke's „On the Road” Encounters as Narrative Mimesis. A Contribution to the Study of Luke's Theology of the Way. The Narrative Anatomy and Function of Luke's Post-Easter Hodos Encounters, Brunel University, 1999, formă de circuit intern, accesabilă la British Library şi pe microfilm, 258 pp.

-          O. Baban, The Greek Style of the New Testament and its Cultural Context, Bucureşti: Ed. Universitară, 2009, 266pp; ISBN 978-973-749-627-0

-          O. Baban, Scrisori în mişcare. O introducere exegetică în studiul epistolelor pauline, Bucureşti: Ed. Universitară, 2009, 181 pp; ISBN 978-973-749-626-3. Seria Introducere în NT, vol.2

-          O. Baban, Noul Testament şi Principiile Dinamicii Relaţiilor în Biserică, Bucureşti: Ed. Universitară, 2009, 227 pp; ISBN 978-973-749-628-7.

-          O. Baban, Scrisori pentru toti crestinii. Epistolele generale ale NT, Bucureşti: Editura Universitară, 2009 (Seria Introducere în NT - INT, vol. 3), 189 pp., ISBN: 978-973-749-800-7.

-          O. Baban,  De la Isus la evanghelii si la Faptele Apostolilor, Bucuresti: Editura Universitară, 2009, (seria Introducere în NT – INT, vol. 1), 320 pp, ISBN: 978-973-749-799-4 (ediţie  revizuită  şi adăugită a cărţii

-          O. Baban, Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003, 167 pp; ISBN 973-99721-3-6).

-          O. Baban,  Introducere în limba greacă a Noului Testament, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, (seria Exegesis, vol. 1);  244 pp, ISBN: 978-973-749-801-4 (ediţie revizuită  şi adăugită a volumului, 

-          O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003, 191 pp, ISBN: 973-97396-8-7).

-          O. Baban, S. Preda, L. Ionescu, C. Rotaru, S. Scriitoru, C. Dumitru, Noul Testament,  Traducere dupa textele originale grecesti, TSB - Traducerea Societatii Biblice Interconfesionale din Romania, Bucuresti: Editura SBIR, 2009 (introducerea volumului, O. Baban), p.512, 978-606-92205-4-2

 

Samuel BÂLC

-          Interliniar  Biblic  la  Cartea  Genesa. (lucrare  de  licenţă, coautor), Bucureşti, 2000.

-          Paradigama  Trinitară a Eclesiei Contemporane, (teză de doctorat) Edit. Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2009.

-          Vieţi tainice într-o lume de mistere, Din viaţa şi activitatea unor slujitori deosebiţi ai Bisericii, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.

-          Expuneri teologice pe teme esenţiale, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.

-          Mesaje relevante din texte revelate, Editura Universitară, Bucureşti, 2011.

-          În curs de tipărire - Nevinovat şi totuşi condamnat, Coautor, Editura Risoprint, 2012.

 

Ben-Oni ARDELEAN

-          Libertatea religioasă: o abordare normativă (EDP 2011); Evaluarea spiritualității creștine europene în postmodernism (EDP 2011);

-          Managementul Conflictelor (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2009);

-          Management ONG (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2007; ediția a II-a 2011);

-          Drept și Administrație Bisericească (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, Cartea Universitară 2006);  

 

Cornel BOINGEANU

-          Între Imanenţă şi Transcendenţă: Moltmann şi Lossky în Dialog despre Trinitatea Divină (Bucureşti: Editura Universitară.

-          Codul Hermeneutic al Trinităţii (Bucureşti: Editura Universitară, 2009)

-          Întâmpină împreună cu Dumnezeu Provocările Vieţii! Calendar de Rugăciune 2009 (Bucureşti: Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, 2008).

-          Restaurează Relaţiile Rupte!  Calendar de Rugăciune 2010 (Bucureşti:  Uniunea Bisericilor Creştine Baptiste din România, 2009).

Vasile TALPOȘ

-          Vasile TALPOȘ, Studiu introductive în Legea, Istoria si Poezia Vechiului Testament (Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1999), ISBN 973-30-5971-4

-          Vasile TALPOȘ, Studiu Introductiv în Profetia Vechiului Testament (Cartea Universitară, București, 2006) ISBN 973-731-313-5

-          Vasile TALPOȘ, Propovaduirea Cuvantului lui Dumnezeu (Editura Lumina Lumii, 1994, Germania)

 

Marius SILVEȘAN

- Marius SILVEȘAN, Bisericile Creștine Baptiste din România: între persecuție, acomodare și rezistență (1948-1965), Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2012, (410 p).

- Ioan BUNACIU, Marius SILVEȘAN, Pelerin spre patria cerească, București, 2013, (184 p).

- Marius SILVEȘAN, Bogdan Emanuel RĂDUȚ, Cultele neoprotestante și drepturile omului: un strigăt la Radio Europa Liberă (aprilie 1977), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2014, (136 p).

 

Sorin SABOU

- Între groază și speranță, limbajul metaforic paulin al morții în Romani 6:1-11, Editura Cartea creștină, Oradea, 2003.

- Iosif Țon, orizonturi noi în spiritualitate și slujire, Festschrift editat împrună cu Dorothea Ghitea, Editura Cartea creștină, Oradea, 2004.

- Cristos proclamat, Editura Agape, Făgăraș, 2004.

- Studii în literatura paulină, Editura universitară, București, 2005.

- Between Horror and Hope, Paul's Metaphorical Language of Death in Romans 6:1-11, Paternoster, Milton Keynes, 2005.

- The Cross to Rome, Studies in Romans, Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2014.

 

 

Cursuri Publicate

Daniel MARIŞ,

-          Daniel MARIŞ, Creaţia biblică: reflecţii teologice în contextul dialogului creştin  Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 2009, 320 pp; ISBN 978-973-30-2455-

           Daniel MARIŞ, Vasile TALPOŞ, Evanghelism Biblic-curs universitar Bucureşti:  Editura Universităţii Bucureşti, 1996, 178 pp., ISBN- 973-575-027-9

 

Ioan STRAINESCU

           Ioan STRĂINESCU; Informatică. Tehnologia informaţiei. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.

-          Ioan STRĂINESCU; Creaţionism ştiinţific. Curs; Editura Universităţii Bucureşti, 2000.

-          Ioan STRĂINESCU; Bazele creaţionismului ştiinţific. Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2005.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG; Editura Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2007.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Drept şi administraţie bisericească, Editura Universitară, 2006.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul ONG, Editura  Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2008.

-          Ioan STRĂINESCU, Ben Oni ARDELEAN; Managementul conflictelor, Editura  Pedagogică şi didactică Bucureşti, 2009.

 

Octavian BABAN

-          O. Baban,  Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003. 167 pp; ISBN 973-99721-3-6, Seria Introducere în NT, vol.1. Volum inclus în Bibliografia istorică a României 1999 – 2004, proiect al Academiei Române, Institutul de Istorie Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, ClujNapoca, coordonator: Gheorghe Hristodol; autori: Felicia Hristodol, Gheorghe Hristodol, Stelian Mândruţ, Magdalena Tampa, Ottmar Traşcă, Lucia Turc.

-          O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003. 191 pp; ISBN 973-97396-8-7. Seria Exegesis, vol. 1.

-          O. Baban, Scrisori pentru toti crestinii. Epistolele generale ale NT, Bucureşti: Editura Universitară, 2009 (Seria Introducere în NT - INT, vol. 3), 189 pp., ISBN: 978-973-749-800-7.

-          O. Baban, Incursiune în istoria şi teologia Noului Testament, Bucureşti: Liga Bibliei, 2003, 167 pp; ISBN 973-99721-3-6).

-          O. Baban,  Introducere în limba greacă a Noului Testament, Bucureşti: Editura Universitară, 2009, (seria Exegesis, vol. 1);  244 pp, ISBN: 978-973-749-801-4 (ediţie revizuită  şi adăugită a volumului, 

-          O. Baban, Introducere în limba greacă a Noului Testament (koine), Bucureşti: Dorotea, 2003, 191 pp, ISBN: 973-97396-8-7).

 

Ben-Oni ARDELEAN

-          Managementul Conflictelor (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2009);

-          Management ONG (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, EDP 2007; ediția a II-a 2011);

-          Drept și Administrație Bisericească (co-autor: Dr.Străinescu Ioan, Cartea Universitară 2006);  

 

        Vasile TALPOȘ

-          Vasile TALPOȘ, Studiu introductive în Legea, Istoria si Poezia Vechiului Testament (Editura Didactica si Pedagogica R.A. Bucuresti, 1999), ISBN 973-30-5971-4

-          Vasile TALPOȘ, Studiu Introductiv în Profetia Vechiului Testament (Cartea Universitară, București, 2006) ISBN 973-731-313-5

-          Vasile TALPOȘ, Propovaduirea Cuvantului lui Dumnezeu (Editura Lumina Lumii, 1994, Germania)

Adrian NEICONI
   Adrian NEICONI, Cuvantul care a transformat lumea (Editura Excelsior Art, Timisoara, 2011)

Otniel BUNACIU
   
Otniel BUNACIU, Intre vremuri: o prezentare a vietii lui Karl Barth si o introducere in teologia Cuvantului (Editura Dorotea, Bucuresti)
   Otniel BUNACIU, Arheologia Biblica, marturia pietrelor (Editura Universitatii, Bucuresti, 1998)
   Otniel BUNACIU, Explicarea doctrinelor biblice (Editura Universitara, Bucuresti, 2004)
   Otniel BUNACIU, Istoria raspandirii credintei baptiste (Editura Universitara, Bucuresti)

Ioan BUNACIU
   
Ioan BUNACIU, Teologia Sistematica (Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1976)
   Ioan BUNACIU, Propovaduirea in Bisericile Crestine Baptiste (

Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1976)
   Ioan BUNACIU, Istoria raspandirii credintei baptiste in Romania (Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1976)
   Ioan BUNACIU, Explicarea Evangheliilor: viata si lucrarea Domnului Isus Hristos dupa Sfintele Evanghelii (Editura Uniunii Comunitatilor Crestine Baptiste din Republica Socialista Romana, Bucuresti, 1981)