Programare licență iunie 2018

Perioada de înscriere la examenul de licență: 18-22 iunie 2018

Proba scrisă: 25 iunie 2018

Susținerea lucrării de licență: 26 iunie 2018


Acte necesare pentru dosarul de înscriere

  • dosar plic
  • Cerere de înscriere (descarcă)
  • Fișa de lichidare (descarcă)
  • 2 fotografii color, pe hârtie fotografică, dim.3/4
  • Certificatul de naștere - copie certificată conform cu originalul
  • Certificatul de căsătorie - copie certificată conform cu originalul (unde este cazul)
  • Copie CI
  • Declarația pe propria răspundere că lucrarea de licenţă este rezultatul muncii mele (descarcă)
  • Lucrarea de licență și referatul coordonatorului științific (lucrarea se va depune atât în format fizic cât și în format PDF. read-only pe CD / DVD)
  • Taxa de înscriere


Informații suplimentare