Sesiuni de Cercetare

Institutul Teologic Baptist din Bucureşti - calendar de desfăşurare a comunicărilor ştiinţifice.

 

Reforma și limbajul credinței - 27 aprilie, 2017, 10 am (Capela ITB, Str. Berzei,nr. 29).

 

Pentru mai multe informaţii contactaţi secretarul ştiinţific al Departamentului.