Anul I Anul II Anul III Anul IV
 • SEMESTRUL I

  Introducere în Vechiul Testament
  Introducere în Noul Testament
  Limba Greacă
  Istoria Bisericii Universale
  Metode de Studiu Biblic
  Homiletică
  Viață Creștină
  Cercetare și redactare
  Limba Engleză
  Practică Pastorală

  SEMESTRUL II
  Introducere în Vechiul Testament
  Introducere în Noul Testament
  Limba Greacă
  Introducere în filozofie
  Istoria Religiilor
  Homiletică
  Viață Creștină
  Limba Engleză
  Practică Pastorală

 • SEMESTRUL I
  Istoria Gândirii Creștine  
  Literatura profetică
  Limba Ebraică  
  Istoria Baptiștilor
  Exegeza NT
  Homiletică 2
  Evanghelism Biblic
  Introducere în lucrarea cu tinerii  
  Noi mișcări religioase
  Practică Pastorală

 

 • SEMESTRUL II
  Istoria Gândirii Creștine  
  Biserica și societatea
  Limba Ebraică  
  Istoria Baptiștilor Români
  Retorică creștină
  Evanghelism Biblic
  Hermeneutica
  Management educațional  
  Practică Pastorală
 • SEMESTRUL I
  Teologie Biblică a Noului Testament   
  Teologie Sistematică  
  Consiliere biblică   
  Misiologie  
  Exegeza VT
  Dinamica bisericii  
  Teologia și practica închinării
  Cultura Tinerilor   
  Evanghelizarea Tinerilor   
  Practică Pastorală

   

  SEMESTRUL II

  Teologie Biblică a Noului Testament   
  Teologie Sistematică  
  Consiliere biblică   
  Misiologie  
  Dinamica bisericii  
  Conducere și mentorare
  Teologia și practica închinării
  Planificarea lucrării cu tinerii  
  Ucenicizarea tinerilor  
  Practică Pastorală

 

 • SEMESTRUL I

  Teologie Biblică a Vechiului Testament   
  Teologie pastorală
  Lucrarea cu grupuri mici    
  Apologetică creștină   
  Etică creștină     
  Slujiri speciale  
  Paradigme ecleziale  
  Comunicare cu generația tânără   
  Lucrarea cu familiile tinerilor   
  Practică Pastorală

  SEMESTRUL II
  Teologie Biblică a Vechiului Testament   
  Teologie pastorală
  Apologetică creștină   
  Identitate baptistă
  Slujiri speciale  
  Drept și admin. Bis.
  Orientarea profesionala a tinerilor   
  Păstorirea tinerilor cu probleme  
  Paradigme ecleziale
  Practică Pastorală